Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym.

Dobrze funkcjonująca rodzina daje dziecku możliwość poczucia więzi i doświadczenia, tak bardzo ważnego dla jego rozwoju. Współdziałający ze sobą rodzice mogą zapewnić dziecku właściwą odpowiedź na wszystkie jego potrzeby i oczekiwania, przekazują funkcjonujące w rodzinie wartości.
To w rodzinie dziecko ma możliwość, poprzez codzienną, obserwację zapoznać się z pełnionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. W sytuacji kiedy w rodzinie pojawia się kryzys, kiedy nie jest on zażegnany w odpowiednim momencie i dziecko nie może pozostać w swoim domu, należy je umieścić w odpowiednim miejscu, najlepiej w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Niezbędnym staje się więc  nieustanne  pozyskiwanie   nowych   osób,   które   po przeszkoleniu
i pozytywnym przejściu przez proces kwalifikacji podjęłyby się pełnienia roli rodziców zastępczych.

– Wierzymy, że wśród mieszkańców naszego Powiatu znajdą się rodziny i osoby o wielkim sercu, które mimo trudów, jakie niesie opieka nad dziećmi, szczególnie tymi w trudnej sytuacji rodzinnej, zechcą zaoferować im schronienie, właściwą opiekę a przede wszystkim miłość.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym  zapraszamy do kontaktu  osobistego  lub telefonicznego:      

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jędrzejowie

ul. Okrzei 49B;28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 36 00

lub

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach

ul. Kacpra Walewskiego 6, tel. 41 381 45 84