Dzień Edukacji Narodowej powiat jędrzejowski świętował 17 października. Jak co roku w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie wręczono medale, nagrody i odznaczenia dla pedagogów – w sumie nagrodzono 96 osób.

 

Medale i nagrody wręczali nauczycielom gospodarze uroczystości: przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk, wicestarosta Janusz Grabek, członek Zarządu Powiatu Paweł Olszak, naczelnik Wydziału Edukacji w starostwie Stanisław Nawrot oraz goście: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski i świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Składano najlepsze życzenia, przypominając jednocześnie, że święto pedagogów i pracowników oświaty obchodzimy na pamiątkę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, powołanej przez Sejm w 1773 roku pierwszej świeckiej, centralnej władzy oświatowej, która sprawiła, że Polska miała wóczas najnowocześniejszy w Europie system oświatowy.

Były dobre życzenia, kwiaty od młodzieży oraz program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół POnadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Pyszny poczęstunek dla pedagogów przygotowali z kolei uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

 

ODZNACZENIA I NAGRODY

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono Agnieszkę Bednarz, nauczycielkę w Zespole Szkół w Jędrzejowie oraz Joannę Śliz, nauczycielkę w I Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali Władysław Równicki  – długoletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie oraz Anna Skorupka – nauczyciel w Gimnazjum numer 1 w Jędrzejowie.

Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymało siedem osób: Lidia Banaszek nauczyciel w Gimnazjum w Sobkowie, Urszula Cieślik nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 2 w Jędrzejowie, Krzysztof Dalka nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Jolanta Głogowska nauczyciel w Szkole Podstawowej w Podchojnach, Norbert Kośmider nauczyciel w Zespole Szkół w Jędrzejowie, Joanna Michalska wicedyrektor w Zespole Szkół w Jędrzejowie, Maciej Równicki nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie.

Nagroda Starosty Jędrzejowskiego: Danuta Bronkowska dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Marek Zygan I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie, Bernard Suchmiel wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Agnieszka Piwowarska, I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie, Anna Kośmider I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie, Anastazja Kośmider ,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Marcin Białek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Marcin Bielecki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Małgorzata Różyc, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Dorota Czapla-Bluminsztejn Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Bożena Kojtek ,Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie, Katarzyna Chałupka –Odyas Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie, Beata Rosińska Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie, Anita Maludzińska Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie, Maria Brela Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie, Roman Pietrzykowski Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Marta Jawor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, Grażyna Różak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.

Medal złoty za długoletnią służbę otrzymali: Agnieszka Bednarz nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Joanna Elżbieta Śliz nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, Anna Bazylewicz nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa w Małogoszczu, Paulina Weronika Golonka nauczyciel Szkoły Podstawowej numer 2 w Jędrzejowie, Agnieszka Leokadia Gorzała nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Małgorzata Beata Grzesik nauczyciel Szkoła Podstawowa numer 3 w Jędrzejowie, Małgorzata Anna Lech-Kwiecień nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, Krzysztof Tadeusz Lesisz nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu, Danuta Majewska starszy specjalista Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Zofia Jadwiga Piasecka starszy księgowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, Henryka Lucyna Piasecka pomoc nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, Iwona Elżbieta Putowska nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Andrzej Szaleniec pracownik obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie oraz Tadeusz Sopel nauczyciel Gimnazjum numer 2 w Jędrzejowie.

Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymali: Roman Jan Bukowski pracownik obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Jolanta Jadwiga Dziopa nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Włodzimierz Florkiewicz nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Aleksandra Małgorzata Januszewska nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie, Iwona Ewa Jopek nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Paweł Kisiel nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Mariusz Alfred Pawlik nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Marta Renata Piórkowska nauczyciel Szkoły Podstawowej numer 2 w Jędrzejowie, Wojciech Stanisław Piórkowski nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Ewelina Marta Podsiadło nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, Belita Jolanta Rabenda-Bołdyn nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, Barbara Krystyna Uryś nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Jacek Bertman nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie.

Natomiast medalem brązowym za długoletnią służbę zostali odznaczeni: Marcin Jan Białek nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Anna Katarzyna Białek-Wątor nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Dorota Joanna Dawid-Fatyga nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, Beata Dorota Głąb nauczyciel Szkoły Podstawowej numer 3 w Jędrzejowie, Bartosz Grudzień nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Aneta Ewelina Haczyk nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Katarzyna Olszak nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Michał Olesiński nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Ewa Elżbieta Kośmider nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, Anna Katarzyna Kośmider bibliotekarz I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, Monika Kowalska bibliotekarz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Agnieszka Katarzyna Malec nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Artur Robert Oleksiak nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Beata Agnieszka Standerska pedagog Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, Ewelina Walczyńska nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, ksiądz Leszek Wójcik nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały 24 osoby: Irena Bandarenko nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu, Anna Białek nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej, Dorota Czapla-Bluminsztejn nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Agnieszka Dzwonek nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Katarzyna Gajda nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej, Agnieszka Gorzała nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Andrzej Grot nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Iwona Jopek nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Barbara Kałka dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu, Hieronim Muchowski nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Jędrzejowie, Barbara Pokrywa nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, Agnieszka Putowska nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie, Renata Sikora nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Sobkowie, Katarzyna Szydłowska nauczyciel Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jędrzejowie, Piotr Wieczorek nauczyciel Szkoły Podstawowej numer 3 w Jędrzejowie, Krystyna Wisowata nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej gmina Sobków, Agnieszka Wojarska nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu, Paulina Zasada-Jagieła nauczyciel Zespołu Szkół w Jędrzejowie, Mirosława Kolera nauczyciel -l Szkoły Podstawowej w Brzegach, Ewa Chatys nauczyciel Szkoły Podstawowej w Oksie, Renata Otczyk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Oksie, Alicja Putowska nauczyciel I Szkoły Podstawowej w Oksie, Janina Chabor nauczyciel Szkoły Podstawowej w Korytnicy oraz Dorota Gryń nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Sobkowie. Za zmarłą w tym roku Dorotę Gryń medal odebrał mąż.

Dodatkowo dwóch nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat jędrzejowski uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Karina Trzcina z Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych numer 1 w Jędrzejowie oraz Magdalena Pańczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2.