Chrysanthemum

ChrysanthemumZ okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty

 

życzymy

 

wiele radości i satysfakcji z pracy – trudnej i pełnej wyzwań,

a tak ważnej dla przyszłości młodego pokolenia.

 

W życiu osobistym niech Państwu towarzyszą:

zdrowie, sukcesy i pomyślność.

 

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk
Wicestarosta Janusz Grabek
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław Nawrot