Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w I Regionalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. Wydarzenie objęte jest patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego.

Konkurs ma na celu promowanie wartości patriotycznych i historycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia, wspieranie postaw patriotycznych w społeczeństwie, budowanie i pogłębianie tożsamości narodowej, a także popularyzację pieśni patriotycznych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej regionu.
Dla młodych artystów konkurs jest okazją do sprawdzenia swoich predyspozycji scenicznych oraz umiejętności wokalnych, poradzenia sobie z tremą w życzliwej i twórczej atmosferze oraz do nawiązania nowych interesujących kontaktów.

Konkurs skierowany jest do solistów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 10-15 lat, młodzież 15-20 lat oraz dorośli powyżej 21 roku życia. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: m.stachurski@wdk-kielce.pl, lub listownie na adres: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, do dnia 15 października 2021 r.

Konkurs jest dwuetapowy. Eliminacje rejonowe odbędą się 17 października 2021 r. o godz. 11:00, w Parku Kultury w Starachowicach oraz 24 października 2021 r. o godz. 11:00, w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Konkurs finałowy odbędzie się 31 października 2021r. o godz. 11:00, w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Dodatkowych informacji o imprezie udziela Dział Dziedzictwa Kulturowego WDK Kielce, tel:41 365 51 34.

karta_zgloszenia_-_i_regionalny_przeglad_piesni_patriotycznej

Regulamin – I Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej