Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I –Likwidacja barier  utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

 Termin rozpoczęcia naboru wniosków – 08.05.2017r.

 Termin zakończenia naboru wniosków -30.08.2017r.

Wsparcie można otrzymać w ramach:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
  • Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.000 zł.

Wymagany udział własny Wnioskodawcy -15% ceny brutto zakupu/usługi.

  • Zadanie 2-pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.100 zł (w tym dla kosztów kursu i egzaminów 1.500 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy 600 zł)

Wymagany udział własny Wnioskodawcy-25% ceny brutto zakupu

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania.

            Maksymalna kwota dofinansowania

-dla osoby niewidomej – 20 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie  12.000 zł,

-dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku -8.000 zł

-dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

Wymagany udział własny Wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania:

-dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

-dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.000 zł

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Maksymalna kwota dofinansowania:

-w zakresie ręki – 9.000 zł

-przedramienia – 20.000 zł

-ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

-na poziomie podudzia – 14.000 zł

-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

-uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Wymagany udział własny Wnioskodawcy-10% ceny brutto zakupu

  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Maksymalna kwota dofinansowania- do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3 obszar C.

Wymagany udział własny Wnioskodawcy-10% ceny brutto

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania – 2.400 zł w ciągu roku.

Wymagany udział własny Wnioskodawcy -15% ceny brutto zakupu