Nowy Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego. Od lewej: Tomasz Puchrowicz, Paweł Faryna, Maria Barańska, Marek Banasik, Jarosław Krawczyk

30 listopada odbyła się II sesja Rady Powiatu, podczas której wybrano skład Zarządu Powiatu.

Wcześniej, 21 listopada, na pierwszej w nowej kadencji sesji Rady Powiatu, wybrano starostę jędrzejowskiego. Został nim radny Paweł Faryna (PiS), wybrany 11 głosami, przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Na pierwszej sesji wybrano też prezydium Rady Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Marek Mentel (PiS) – 13 głosów za, przeciw-7, jeden wstrzymujący się, wiceprzewodniczącymi: Renata Koziara (Blok Samorządowy) i Andrzej Wójcik (PiS). Oboje radni uzyskali po 12 głosów za, natomiast w głosowaniu odpadła kandydatura Ewy Kubas-Samociuk, przez dwie kadencje przewodniczącej Rady Powiatu.

Na drugiej sesji uzupełniono skład Zarządu Powiatu. Wicestarostą została Maria Barańska – spoza rady (12 głosów za, 9 przeciw), członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani: Marek Banasik – spoza rady (12 za, 9 przeciw) oraz radni powiatowi: Jarosław Krawczyk – PiS (15 za, 6 przeciw) i Tomasz Puchrowicz – PiS (15 za, 6 przeciw).

Po wyborze całego składu Zarządu Powiatu, starosta jędrzejowski Paweł Faryna powiedział, że ma nadzieję, iż nie będzie to zarząd gorszy od ustępującego: – Postaramy się wam dorównać i mamy nadzieję na współpracę, żeby nasz powiat był miodem i mlekiem płynący.

Nowy starosta zwrócił się także do ustępującego po 16 latach sprawowania tego urzędu Edmunda Kaczmarka, mówiąc, że to wielki zaszczyt przejmować od niego władzę i wyraził również nadzieję na współpracę.

-Doświadczeniem służę i chętnie się podzielę, jeżeli będziecie chcieli z niego skorzystać – odpowiedział E. Kaczmarek, dodając też, że zawsze traktował swoją pracę jak służbę.

Rada uchwaliła wysokość wynagrodzenia dla nowego starosty – w wysokości takiej, jaką otrzymywał dotychczasowy starosta, czyli 10 620 zł brutto. Wniosek zgłoszony przez Ewę Kubas-Samociuk w imieniu klubu PSL, aby na początku kadencji zaproponowana stawka była niższa od maksymalnej o około 500 zł został odrzucony w głosowaniu.

Rada Powiatu wybrała składy komisji stałych Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna: Henryk Król – przewodniczący, Czesław Barański, Renata Kawiorska, Lidia Pędziwilk, Grzegorz Szymański.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Szymański – przewodniczący, Ewa Kubas-Samociuk, Paweł Olszak, Stanisław Słoma, Zofia Stanek.

Komisja Budżetu i Finansów: Paweł Faryna, Edmund Kaczmarek, Renata Koziara, Tomasz Puchrowicz, Stanisław Słoma.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Zapobiegania Zagrożeniom: Jarosław Krawczyk, Tomasz Kwiecień, Lidia Pędziwilk, Andrzej Wójcik.

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Edmund Kaczmarek, Marek Mentel, Małgorzata Muzoł, Zofia Stanek, Łukasz Żelezik.

Komisja Gospodarki Nieruchomościami, Komunikacji i Dróg Publicznych: Janusz Grabek, Marek Mentel, Tomasz Puchrowicz, Łukasz Żelezik.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: Czesław Barański, Stanisław Kowalczyk, Henryk Król, Andrzej Wójcik.

Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Zapobiegania Bezrobociu: Paweł Faryna, Renata Kawiorska, Jarosław Krawczyk, Tomasz Kwiecień, Małgorzata Muzoł.

 

W kadencji 2018-2013 Radę Powiatu Jędrzejowskiego tworzą:

Czesław Barański, Paweł Faryna, Janusz Grabek, Edmund Kaczmarek, Renata Kawiorska, Stanisław Kowalczyk, Renata Koziara, Jarosław Krawczyk, Henryk Król, Ewa Kubas-Samociuk, Tomasz Kwiecień, Marek Mentel, Małgorzata Muzoł, Paweł Olszak, Lidia Pędziwilk, Tomasz Puchrowicz, Stanisław Słoma, Zofia Stanek, Grzegorz Szymański, Andrzej Wójcik, Łukasz Żelezik.