Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu i pieczy zastępczej.

Dokumenty do pobrania tutaj:
https://www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/009/001