Zdjęcie pochodzi ze strony Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

27 sierpnia w Filharmoni Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 -> pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim.

Umowę podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik. Powiat reprezentował Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Maria Barańska.

Wartość dofinansowania: 417 380,00 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe punkty:

  1. Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy,
  2. Pakiety rehabilitacyjne dla pracowników,
  3. Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem,
  4. Zakup wyposażenia w celu niwelowania chorób zawodowych.