We wtorek 21 maja w Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyła symboliczne promesy dla 33 gmin oraz 11 powiatów z regionu świętokrzyskiego.

Jest to ponad 45 milionów złotych. W ramach otrzymanych środków wyremontowanych zostanie 17 dróg powiatowych oraz 45 dróg gminnych o łącznej długości ponad 64 kilometrów.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiej Agata Wojtyszek promese na przebudowę dróg gminnych i powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz przewiduje dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg lokalnych, a także inwestycji w zakresie zadań mostowych i obronnych. Powiat Jędrzejowski otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 0220T w miejscowości Kozłów w wysokości 1 036 492 zł.

Gośćmi spotkania w Urzędzie Wojewódzkim byli Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, Poseł Maria Zuba, Senator Krzysztof Słoń oraz Doradca Wojewody Wiktor Michał Kowalski.