24 lutego w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83  rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, która będzie pracować do 18 marca. Przed komisję wezwano 484 osób rocznika podstawowego, którym orzeczona zostanie kategoria zdolności do służby wojskowej.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przewodniczy dr n.med. Waldemar Michalczak, lek. med. Ewa Sowińska, funkcje sekretarza pełni Zbigniew Węglowski i Anna Baran  pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. W skład Komisji wchodzą jeszcze pielęgniarki Alicja Wrona i Małgorzata Jankiewicz. Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku Zdroju reprezentuje porucznik Tomasz Olszewski.

W bieżącym roku na kwalifikację wojskową są wzywani mężczyźni urodzeni w roku 2001 (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed komisją staną również kobiety urodzone w latach 1996-2001 kończące w tym roku szkolnym naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy – mężczyźni i kobiety – niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty, dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3×4 bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

W czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska określi  wezwanym osobom  zdolność do czynnej służby wojskowej, założona im zostanie ewidencja wojskowa, wydane zostaną książeczki wojskowe.

Kwalifikacja wojskowa jest również okazją do uzyskania wyczerpujących informacji od przedstawiciela WKU oraz w trakcie prowadzonych zajęć świetlicowych przez mjr. Krzysztofa Blicharskiego na temat form służby wojskowej: służby przygotowawczej, służby w  Wojskach Obrony Terytorialnej, zawodowej służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.