Prawie 500 osób wzięło udział w Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Krzelowie i Zjeździe Absolwentów w dniu 1 lipca 2017r. Mury tej szkoły opuściło w ciągu tych lat ponad 4,5 tysiąca absolwentów.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą świętą na placu przed budynkiem szkoły, koncelebrowaną przez księży absolwentów: Jacka  Szymańskiego i  Łukasza  Pruska pod przewodnictwem ks. Łukasza Parzniewskiego z parafii św. Brata Alberta w Sędziszowie.

Część oficjalną o godz. 15.30 rozpoczął koncert orkiestry dętej działającej przy SCK w Sędziszowie pod batutą Piotra Janika. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i odegranie hymnu państwowego to kolejne elementy tego wielkiego wydarzenia. Prowadzący uroczystość absolwenci szkoły: Joanna Pikiel, Sylwester Tabor i Jan Sobczyk bardzo sprawnie realizowali kolejne punkty programu.

Przywitania gości w imieniu szkoły i absolwentów dokonała Danuta Bronkowska, dyrektor szkoły i oczywiście też absolwentka. Wśród gości byli obecni: świętokrzyski wicekurator oświaty Tomasz Pleban, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk, wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa (absolwent ), prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sylwester Tabor (absolwent), starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek z wicestarostą Januszem Grabkiem, starosta powiatu zawierciańskiego  Krzysztof Wrona (absolwent), profesor UR w Krakowie Wiesław Musiał (absolwent), wójtowie i burmistrzowie powiatu jędrzejowskiego: Wacław  Szarek, Marcin Piszczek, Jan Głogowski, Bożena Szczypiór, Monika Bolewska, Krzysztof Nowak oraz dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Zbigniew Bodzioch (absolwent)

Następnie przyszedł czas na wręczanie odznaczeń, podziękowań i gratulacji.

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego nadała Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie, którą został udekorowany sztandar szkoły w imieniu marszałka województwa Adama Jarubasa dekoracji dokonał Arkadiusz Piecyk dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w asyście Edmunda Kaczmarka  starosty jędrzejowskiego, Krzysztofa Wrony starosty zawierciańskiego i dyrektor szkoły  Danuty Bronkowskiej.

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla tych, którzy przez lata kierowali placówką oraz nauczycieli.

Puchary i upominki od absolwentów otrzymali nauczyciele: Henryka Sobczyk, Jan Karnia, Jan Sobczyk, Piotr Chodup, Antoni Gigielewicz, Danuta Swałdek, Barbara Bednarczyk, Jan Wolf, Elżbieta Kowalczyk oraz obecni na uroczystości dyrektorzy: Rajmund Palimąka, Jan Wolf, Jerzy Zdański, Wacław Szarek i Danuta Bronkowska.

W sposób szczególny uhonorowano najstarszą absolwentkę panią Sabinę Kozińską, która ukończyła szkołę w 1950 roku.

Gratulacje i życzenia dla szkoły złożyli  świętokrzyski kurator oświaty, wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa (absolwent), starosta zawierciański Krzysztof Wrona (absolwent), starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek z wicestarostą Januszem Grabkiem i przewodniczącą Rady Powiatu Ewą Kubas – Samociuk, burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek i wójtowie sąsiednich gmin oraz przedstawiciele absolwentów.

Szczególne słowa podziękowania za dbałość o szkołę, realizowanie projektów unijnych dyrektor szkoły Danuta Bronkowska skierowała w stronę organu prowadzącego: starosty Edmunda Kaczmarka i Rady Powiatu.

Tej części uroczystości towarzyszyły występy wokalne Marleny Zawady i Darii Opałki.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy po raz kolejny przestąpili progi swojej szkoły, odświętnie przygotowanej i udekorowanej. W klasach odbywały się spotkania poszczególnych roczników, którym towarzyszyły wspomnienia, łzy i wzruszenia. Na scenie z koncertem wystąpił  zespół składający się z absolwentów „Dudek Band”. Również dużą atrakcją był występ kabaretu „Spotkanie z Balladą z Kopydłowa”.

Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego składającego się z absolwentów pod przewodnictwem dyrektor Danuty Bronkowskiej.

Do zobaczenia na kolejnych Jubileuszach.