Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek.

Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym. Dobrze funkcjonująca rodzina daje dziecku możliwość poczucia więzi i doświadczenia, tak bardzo ważne dla jego rozwoju. Współdziałający ze sobą rodzice mogą zapewnić dziecku właściwą odpowiedź na wszystkie jego potrzeby
i oczekiwania, przekazują funkcjonujące w rodzinie wartości. To w rodzinie dziecko ma możliwość, poprzez codzienną, obserwację zapoznać się z pełnionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. W sytuacji kiedy w rodzinie pojawia się kryzys, kiedy nie jest on zażegnany w odpowiednim momencie i dziecko nie może pozostać w swoim domu, należy je umieścić w odpowiednim miejscu, najlepiej w rodzinnych formach opieki zastępczej. Niezbędnym staje się więc  nieustanne  pozyskiwanie   nowych   osób,   które   po    przeszkoleniu i pozytywnym przejściu przez proces kwalifikacji podjęłyby się pełnienia roli rodziców zastępczych.

– Wierzymy, że wśród mieszkańców naszego Powiatu znajdą się rodziny i osoby o wielkim sercu, które mimo trudów, jakie niesie opieka nad dziećmi, szczególnie tymi w trudnej sytuacji rodzinnej, zechcą zaoferować im schronienie, właściwą opiekę a przede wszystkim miłość.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym  zapraszamy do kontaktu  osobistego  lub telefonicznego:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w  Jędrzejowie ul. Okrzei 49B

tel. 41 386 36 00 lub

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w Nagłowicach ul. Kacpra Walewskiego 6, tel. 41 381 45 84

 

                                                                                                                                  Dyrektor

PCPR w Jędrzejowie

Tomasz Kowalski