21.02.2024 r. w godzinach od 10.00 do 13.00, Świętokrzyski oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach  zaprasza do Sali Obsługi Klientów przy al. IX Wieków Kielc 2a, na bezpłatne konsultacje z ekspertami ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Depresja – objawy i przyczyny

Depresja jest najczęściej diagnozowaną chorobą psychiczną. Może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Najczęściej objawia się poprzez:

  • stopniową utratę radości życia i odczuwania przyjemności,
  • ograniczoną aktywność życiową,
  • myślenie depresyjne,
  • lęk,
  • narastające poczucie utraty sensu życia.

Eksperci rozpatrując przyczyny depresji, często korzystają z tzw. modelu biopsychospołecznego, który uwzględnia:

  • czynniki psychologiczne (np. stresujące wydarzenia życiowe i sposoby radzenia sobie z nimi, relacje małżeńskie, rodzinne i relacje z innymi osobami),
  • czynniki społeczne i kulturowe (np. sieć wsparcia społecznego, poczucie samotności, sytuacja zawodowa, szkolna, materialna, mieszkaniowa),
  • czynniki biologiczne (np. czynniki genetyczne, zmiany poziomu neuroprzekaźników w mózgu, stan zdrowia somatycznego, choroby przewlekłe, uzależnienia).

Cel akcji

Poprzez akcję chcemy uświadomić pacjentów jakie są przyczyny i objawy depresji. Eksperci poinformują jakie są sposoby postępowania w przypadku jej wystąpienia.

Bezpłatne konsultacje

Porad i konsultacji dotyczących depresji udzielać będą eksperci ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Jakie dodatkowe informacje uzyskasz

Na Stanowisku ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia będziesz mógł także:

  • uzyskać informacje o programach profilaktycznych NFZ i MZ,

uzyskać informacje o portalu diety.nfz.gov.pl oraz aplikacjach mojeIKP i mojeFizjo+.

Zaproszenie

Źródło: Dział Obsługi Klientów i Profilaktyki