poniedziałek - 17 - styczeń -2022

Wspólne dyżury w instytucjach w ramach VIII Powiatowej Kampanii Białej Wstążki

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA – GRUDZIEŃ 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i...

VIII Powiatowa Kampania Białej Wstążki w Powiecie Jędrzejowskim

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i obchodami ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”,  Powiatowe Centrum...

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub...

Formularz-zgłoszeniowy-Moduł IV Wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych – moduł IV Klauzula informacyjna – moduł IV

VI Powiatowa Kampania Pomarańczowej Wstążki przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

INFORMACJA O KAMPANII POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI W związku z przypadającą w dniach 1 – 19  listopada ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i...

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W LISTOPADZIE 2021 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i...

Informacja o wystawie mobilnej dotyczącej przeciwdziałania handlowi ludźmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że z okazji V Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w ramach zaplanowanych działań edukacyjno – profilaktycznych, które podejmujemy na...

Ostatnie nowości:

Accessibility