1 marca Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski i Członkowie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego: Renata Kawiorska, Jarosław Krawczyki Tomasz Puchrowicz uczestniczyli w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” przy Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Wspólnie odśpiewano hymn i złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Starosta Jędrzejowski przemówił do zebranych:

„Żołnierze Wyklęci- Niezłomni, chcieli żyć w wolnym kraju, we własnym państwie jako jego gospodarze, a nie poddani. Chcieli, aby kraj był podmiotem na arenie międzynarodowej
a nie państwem zależnym. Komuniści być może zabili wielu z nich, ale nie zdołali zamordować tego, co najważniejsze. Odebrali im życie, ale nie odebrali ducha, bo ich duch jest duchem Ojczyzny”powiedział starosta Paweł Faryna.

List od prezydenta Polski Andrzeja Dudy odczytał Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

1 marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

Podczas uroczystości obecni byli również: Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Nadleśnictwa, Janusz Adamczyk, dyrektor ZS Nr 2 w Jędrzejowie, Małgorzata Wojtasik, dyrektor ZS Nr 1 w Jędrzejowie, nauczyciele, uczniowie i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za upamiętnienie ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Galeria zdjęć tutaj: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych