Symbol wydziału: EKZS
Nazwa: Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Telefon: 41 386 58 05, 41 386 58 00 Faks: 41 386 58 00
email: ezks@powiatjedrzejow.pl, ekkf@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: BA
Nazwa: Wydział Budownictwa i Architektury
Telefon: 41 386 58 01 Faks: 41 386 58 00
email: ba@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: KTD
Nazwa: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Telefon: 41 386 62 91 Faks: 41 386 58 00
email: ktd@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: GKK
Nazwa: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Telefon: 41 3867510, 3863347, 3863238, 3863751 Faks: 41 3867511
email: gkk@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30
serwis geodezyjny: geo.jedrzejow.pl

Symbol: WGN
Nazwa: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów
Telefon: 41 3863238, 3861751, 3865800, 3863347
Faks: 41 3867511
Adres e-mail: wgn@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

Symbol wydziału: OŚRL
Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Telefon: 41 386 58 02 Faks: 41 386 58 02
email: osril@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

  • Symbol wydziału: RLP
   Nazwa: Referat Leśnictwa i Ochrony Przyrody
   Telefon: 41 3865802, 386 58 00 Faks: 41 386 58 00
   E-Mail: osril@powiatjedrzejow.plMiejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
   Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30
  • Symbol wydziału: OŚR
   Nazwa: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Telefon: 41 386 58 02 Faks: 41 386 58 00
   email: osril@powiatjedrzejow.pl
   Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
   Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: BRZ
Nazwa: Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: brz@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: OKSO
Nazwa: Wydział Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: okso@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: FnB
Nazwa: Wydział Finansowo-Budżetowy
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: fnb@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: SKS
Nazwa: Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Telefon: 41 386 37 41, 41 386 37 42 Faks: 41 386 37 41
email: sks@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: PRK
Nazwa: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Telefon: 41 386 58 00 Faks: 41 386 58 00
email: konsument@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: Wtorek od 9.00 do 14.00, Czwartek od 9.00 do 14.00

 

Symbol wydziału: PFZ
Nazwa: Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon: 41 386 37 41 Faks: 41 386 37 42
email: pfz@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30

 

Symbol wydziału: BZK
Nazwa: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Telefon: 41 3863741 Faks: 41 3863742
email: zkolso@powiatjedrzejow.pl
Miejsce urzędowania: ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.30