piątek - 7 - Maj -2021

31 marca ruszyły dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 (ARiMR)

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory 31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW...

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W KWIETNIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i...

ROPS – konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu...

Szanowni Państwo! Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Konkurs dedykowany dla Organizacji...

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2021 r.

W br. Powiat Jędrzejowski włączył się po raz kolejny w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 18 - 26 lutego br. zorganizowano:...

EFEKTY PROWADZENIA POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE...

Prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji na podstawie...

„Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Powiatu Jędrzejowskiego” – regulamin i dokumenty

WSZYSTKIE DOKUMENTY: Konkurs _Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Powiatu Jędrzejowskiego_

Ostatnie nowości:

Accessibility