Zarząd Powiatu w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów
tel. 041 386 37 41
fax. 041 386 37 42
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl

Starosta Jędrzejowski: Paweł Faryna
Wicestarosta:
Maria Barańska
Członkowie Zarządu: Renata Kawiorska
Jarosław Krawczyk
Zofia Stanek