2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie odbył sie Powiatowy Turniej Halowej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych, pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Turniej ten tradycyjnie został zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.
ORGANIZATORZY:
– POWIAT JĘDRZEJOWSKI – STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
– POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE.
– I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MIKOŁAJA REJA w JĘDRZEJOWIE.
Uroczystego otwarcia Turnieju Siatkówki Dziewcząt dokonali: Wojciech Zwierzchowski – dyrektor I LO w Jędrzejowie, a w imieniu starosty jędrzejowskiego – Kazimierz Nowakowski-pełnomocnik ds. sportu.
W sportowej rywalizacji udział wzięły cztery drużyny:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,
– Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im gen. Stefana Roweckiego Grota w Jędrzejowie.

Rozgrywki – rozegrano 6 meczy / w systemie „każdy z każdym”/;
1. I LO Reja w Jędrzejowie – ZSP Nr2 w Jędrzejowie, wynik – 2:0,
2. ZSP Nr1 w Jędrzejowie – ZSZ w Pińczowie , wynik – 2:0,
3. ZSP Nr2 w Jędrzejowie – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie , wynik – 0:2,
4. I LO Reja w Jędrzejowie – ZSZ w Pińczowie, wynik- 1:1 ( 3 set 1:0),
5. ZSP Nr2 w Jędrzejowie – ZSZ w Pińczowie, wynik- 0:2,
6. ZSP Nr1 w Jędrzejowie -I LO Reja w Jędrzejowie, wynik – 1:1 (3 set 0:1).

Zajęte miejsca:
1 miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie (o zajęciu 1 miejsca zdecydowały zdobyte punkty-113:108)
2 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im . Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
3 miejsce – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,
4 miejsce – Zespół Szkół Pnadgimnazjlanych im. gen. Stefana Roweckiego w Jędrzejowie.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach. Były to puchary i dyplomy, a także pączki i woda mineralna – które ufundował Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski.
Najlepszą zawodniczką w turnieju została:
– Kinga Kunicka – grająca w drużynie ZSP Nr1 im Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,

Mecze sędziowali – Karol Majda i Paweł Pasek.
Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów – Dyrekcji I LO im. M. Reja w Jędrzejowie oraz Markowi Zyganowi za pomoc w organizowaniu tych zawodów sportowych.
Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję Krzysztofowi Nowakowi- inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczno-organizacyjną w przygotowaniu tych zawodów.

Kazimierz Nowakowski