NIECHCIANE POŁĄCZENIA MARKETINGOWE

1446

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył karę na Koksztys S.A. za prowadzenie marketingu bezpośredniego bez zgody użytkowników. Również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skarżono się na niechciane telefony m.in. od operatora telekomunikacyjnego Netia S.A.

   Prezes UKE ustalił, że Koksztys S.A. zleciła wykonywanie połączeń o charakterze marketingowym – w celu promowania oferowanych usług prawnych i windykacyjnych, nie posiadając wymaganych prawem zgód abonentów lub użytkowników końcowych. Kontrola wykazała, że w 2017 r. nawiązano ponad 30 tys. połączeń telefonicznych z naruszeniem przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Na Koksztys S.A. nałożono karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł. (decyzja nie jest prawomocna).

   Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, chroniący abonentów przed niezamówionymi komunikatami i połączeniami telefonicznymi, zakazuje używania urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba, że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio tzn. przed zainicjowaniem kontaktu, wyraził na to zgodę.

   Również UOKiK stwierdził stosowanie podobnych praktyk przez Netię S.A. której konsultanci dzwonili z propozycją zawarcia umów telekomunikacyjnych, mimo, że nie mieli zgód abonentów na kontakt w celach marketingu bezpośredniego. Netia S.A. uniknęła kary finansowej ponieważ zobowiązała się do zmiany zasad postępowania oraz zaproponowania rekompensaty konsumentom, do których wykonywano telefony, nawet jeśli nie zdecydowali się korzystać z usług.

1.Osoby, które zawarły umowę z Netią S.A. i ja kontynuują otrzymają do wyboru:

  • 120 zł. nadpłaty na swym koncie abonenckim, albo
  • wypowiedzenie umowy bez konsekwencji finansowych, albo
  • zawarcie z Netią S.A. kolejnej umowy, w ramach której przez kilka miesięcy będą płacić mniejsze rachunki, albo
  • dostęp do programu antywirusowego na rok albo
  • dostęp do kanału filmowego na 6 miesięcy.

2. Osoby, które nie zawarły umowy z Netią S.A. lub ją wypowiedziały będą mogły wybrać jedną z kilku opcji: zawrzeć nową umowę na preferencyjnych warunkach np. z niższym abonamentem lub mniejszą opłatą za aktywację usługi i sprzęt, albo uzyskać dostęp do programu antywirusowego na rok lub kanału filmowego na 6 miesięcy.

   Czas na skorzystanie z rekompensaty to trzy miesiące od pojawienia się informacji na stronie www.netia.pl   Netia S.A. opublikuje decyzję na swej stronie internetowej, pojawią się też ogłoszenia w prasie. Szczegóły rekompensaty są opisane w decyzji UOKiK znajdującej się tutaj.

   Pod koniec 2018 r. Prezes UOKiK stwierdził, że również spółka ACS Medica ze Śremu dzwoniła do konsumentów bez ich zgody, a w marcu 2019 r. zakwestionował taką praktykę u spółki Smak i Zdrowie (dawniej Philipiak Polska).