Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Dostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 
SIWZ wraz z załącznikami.zip