Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 24 kwietnia 2024 r. jest realizowany POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin Powiatu Jędrzejowskiego. Jest on realizowany na terenie naszego powiatu już po raz dwunasty. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.

Zajęcia są realizowane w I i III środę miesiąca od godziny 15:30 do 19:30

oraz w II i IV sobotę miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00

w budynku Starostwa  Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9

( sala konferencyjna na III piętrze, pokój nr  312

Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy. Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B ( w godz. urzędowania, tj. pon. 7:30 – 16:30, wt.-czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30 ) lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu będzie dostępny na stronie pcpr: pcpr.jedrzejow.pl, na stronie powiatu www.jedrzejow.pl oraz w miejscu realizacji zajęć, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9.                    

ogłoszenie o programie korekcyjnym.2024

Harmonogram PKE 2024. terminy.IV-VII.2024

ulotka o programie korekcyjnym.24