Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie otrzymał wyróżnienie – jako jedyna szkoła w województwie – wśród 668 szkół w Polsce biorących udział w XV edycji Dnia Przedsiębiorczości, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

26 lutego w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Przedsiębiorczości podsumowująca XV edycję Dnia Przedsiębiorczości. Podczas Gali nagrodzone zostały najaktywniejsze szkoły, firmy i instytucje, a także najaktywniejsi szkolni koordynatorzy biorący udział w programie. Wśród zwycięzców doceniono pracę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Na uroczystej Gali szkołę reprezentowali: Małgorzata Wojtasik – dyrektor szkoły, Paulina Haja – nauczyciel i uczniowie: Sylwia Ozga – III a, Klaudia Musiał – II b i Mateusz Wątor – II b.
Ceremonię uroczystości rozpoczął swoim przemówieniem Pan Zbigniew Modrzewski – Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który mówił o ogromnym zaangażowaniu i znaczeniu współpracy firm, uczniów i szkolnych koordynatorów w realizację programu. Następnie z rąk Pani Ewy Tomaszewskiej – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Małgorzaty Popielewskiej – zastępcy Prezesa Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Pani Dyrektor Małgorzata Wojtasik wraz z uczennicą Klaudią Musiał otrzymały Statuetkę i dyplom za aktywne uczestnictwo i wzorową organizację Dnia Przedsiębiorczości, a Paulina Haja otrzymała wyróżnienie w konkursie na najaktywniejszego koordynatora realizacji programu w Polsce.
Tak przebiegała część oficjalna. W części nieoficjalnej umożliwiono nam wizytę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie wizyty mieliśmy możliwość zwiedzić niektóre sale sejmowe, obejrzeć wystawy i zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Dzięki możliwości odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy Dzień Przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W trakcie wizyty uczniowie mogą zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania, a także zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Dyrekcja, koordynatorzy programu i uczniowie Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie serdecznie dziękują wszystkim instytucjom, firmom zaangażowanym w pomoc przy realizacji programu. Dzięki Wam szkoła odniosła sukces. Koordynatorami projektu w szkole były: Magdalena Prusicka, Anna Białek Wątor i Paulina Haja.