W związku z organizowanym w dniach 22 – 28 lutego 2022 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w/w akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowano:

1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW –  PSYCHOLOGA I ADWOKATA/Ośrodek Interwencji Kryzysowej/:

 • w dniu 24 lutego br. – dodatkowy dyżur adwokata w godz. 9:00 – 11:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 • w dniu 28 lutego br. – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 8:00 – 10:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 • 2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH – w dniach 22 – 28 lutego 2022 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy, ofiarom przestępstw i osobom będącym w kryzysie pracownicy następujących instytucji:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie/Ośrodek Interwencji Kryzysowej – w pon. w godz. 7:30 do 16:30, wt-czw. – w godz. 7:30 – 15:30, pt. w godz. 7:30 – 14:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600
  / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /
 • Sąd Rejonowy w Jędrzejowie – w dniach 21 – 25 lutego 2022 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 w godz. od 8:00 – 15:00 – kuratorzy;
 • Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie – w godz. 7:45 do 13:30 i od 14:00 do 20:30 porad telefonicznych będą udzielać prokuratorzy
 • Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78 w godz. 7:00 – 15:00 pod nr. tel. 478046226 – funkcjonariusz Policji, w godz. 7:30 – 15:30 pod numerami tel. 478046216 i 478046259 – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP i pod numerami 735969128 478046258 – dzielnicowi
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – w dniach 22, 24, 25 i 28 lutego br. w godz. 14:30 – 19:30 w siedzibie Punktu, przy ul. 11-go Listopada  26 ( II piętro ), we wtorek 22 lutego br. dodatkowo w filii Punktu  przy ul. 113B oraz pod nr tel. 663347448 i 692794036 porad  będą udzielać terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 3861491, 41 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, Poradnia Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego, 41 382819, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 lub pod nr tel. 41 3812169 lub 797255946 w godz. 7:00 – 15:30 / pracownicy socjalni / oraz  24 lutego br. ( czwartek ) w godz. 14:30 – 17:30 w siedzibie ośrodka lub pod nr. tel. 41 3811060 –  psycholog, 28 lutego br. w godz. 15:30 – 18:30 w siedzibie ośrodka i pod nr tel. 41 3812169 lub 797255946 – prawnik i pracownik socjalny
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – pon., śr.- pt. w godz. 7:00 – 15:00, wt. 8;00 – 16:00 siedzibie Ośrodka w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownicy ośrodka /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupi 2a lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownicy ośrodka /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w pon. w godz. 10:00 – 18:00, od. wt.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 4 lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w pon. w godz. 8:00 – 16:00 i wt.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 9 lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w pon. w godz. 8:00 – 16:00, wt.-pt. w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 22a lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownicy ośrodka /
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6 lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w pon. godz. od 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godz. 7:15 – 15:15/ w siedzibie Ośrodka   w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7A lub pod numerem tel. 41 3851299/ pracownicy ośrodka /
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jędrzejowie – w pon. 21 lutego br. w godz. 9:00 do 14:00 i w piątek 25 lutego br. w godz. 12:00 do 17:00 w siedzibie Punktu / budynek Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9 lub pod numerem 530677153 / możliwość umówienia z prawnikiem, psychologiem i uzyskania pomocy materialnej /

      3) AKCJA INFORMACYJNA  w postaci:

 • informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do instytucji, służb, urzędów, poradni i parafii na temat organizowanego w dniach 22 – 28 lutego 2022 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu            w postaci dodatkowych dyżurów psychologa i adwokata, wspólnych dyżurów specjalistów w instytucjach: prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjantów, lekarzy i pielęgniarek Artmedik Sp. z o.o. Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie, terapeutów Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Jędrzejowie oraz pracownika Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jędrzejowie.
 • informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych na stronach powiatu i pcpr-u oraz w mediach lokalnych.                                                                                            

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw w powiecie jędrzejowskim.2022.współne dyżury