1 marca Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski i Renata Kwas, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych uczestniczyli w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Na hali sportowej odbył się apel słowno-muzyczny, a pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” przy ul. Okrzei w Jędrzejowie złożono wiązanki kwiatów.

Starosta Jędrzejowski przemówił do zebranych:

„-Dla części młodzieży Żołnierze Wyklęci stają się wzorem bezkompromisowej postawy, a podział na dobro i zło jest jasny i czytelny. Żołnierze Wyklęci- Niezłomni, chcieli żyć w wolnym kraju, we własnym państwie jako jego gospodarze, a nie poddani. Chcieli, aby kraj był podmiotem na arenie międzynarodowej a nie państwem zależnym” – powiedział starosta Paweł Faryna. Wspomniał również o ciężkiej sytuacji wojennej na Ukrainie i zaznaczył jak ważna jest teraz pomoc i solidarność
z naszymi sąsiadami.

Także dziś orgaznizowane były Wojewódzkie Obchody  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Klechach, gdzie Paweł Faryna, starosta jędrzejowski i Maria Barańska, wicestarosta Jędrzejowski również uczestniczyli i złożyli wiązanki kwiatów.

1 marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.