W sobotę, 6 listopada Paweł Faryna, starosta jędrzejowski i Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski  uczestniczyli w  jubileuszu 10-lecie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „SENIOR”
w Małogoszczu.

W trakcie uroczystości nie zabrakło życzeń jak również podziękowań za wkład pracy w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Podziękowania za wieloletnie wspieranie działalności małogoskich seniorów wręczył Józef Lasek, przewodniczący towarzyszenie oraz Helena Szczepańska, zastępca.

Podziękowania otrzymali:

 – Marek Bogusławski – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, w jego imieniu statuetkę odebrał Starosta.
– Paweł Faryna – starosta jędrzejowski
– Maria Barańska – wicestarosta jędrzejowski
– Mariusz Piotrowski – burmistrz Małogoszcza
– Bogusława Wypych – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”
– Tomasz Kowalski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, statuetkę odebrała Pani wicestarosta.
– Agnieszka Giemza – prezes Centrum Europy Lokalnej
– Jan Tracz – dyrektor Domu Kultury w Małogoszczu
– Janina Pawlak – członek honorowy Stowarzyszenia „SENIOR”
– Julian Barucha – członek honorowy Stowarzyszenia „SENIOR”

Niespodzianką był wielki puchar na 10-lecie działalności stowarzyszenia, który wręczył Paweł Faryna, starosta jędrzejowski na ręce Józefa Laska i Heleny Szczepańskiej.

Starosta i wicestarosta wręczyli też pamiątkowy grawerton dla Stowarzyszenia „SENIOR”.

Stowarzyszenie „SENIOR” to największa organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy Małogoszcz  zarazem jedna z największych organizacji zrzeszających osoby starsze w Województwie Świętokrzyskim.
Organizacja została powołana do życia 31 lipca 2010 r. z inicjatywy Pana Juliana Baruchy oraz Pani Janiny Pawlak, którzy znaleźli się w pierwszym zarządzie wraz z Panią Teresą Niechciał. Od początku swojego istnienia stowarzyszenie prężnie działo na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Poza działalnością statutową członkowie organizacji spotykają się przy okazji m.in. Andrzejek, Dnia Kobiet, Wigilii czy na wycieczkach krajoznawczych i zagranicznych.

Rok 2016 to zmiany w zarządzie stowarzyszenia. Po rezygnacji Pana Juliana Baruchy, przewodniczącym zostaje Pan Józef Lasek. W 2017 siedzibą organizacji staję się Dom Kultury w Małogoszczu gdzie seniorzy dostają do swojej dyspozycji pomieszczenia po lokalu gastronomicznym.

W tej chwili 148 członków stowarzyszenia to osoby starsze i niepełnosprawne z terenu miasta i gminy Małogoszcz jak również z ościennych gmin. Władze stowarzyszenia pozyskują dotacje m.in. z PZU, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska „Gryf” czy ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

W części artystycznej wystąpili: dzieci i młodzież z DK w Małogoszczu, Zespół Pieśni i Tańca Domu Kultury w Małogoszczu, zespół z Klubu Seniora w Leśnicy.

Obecni byli również:

Bogusława Wypych , radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Mariusz Piotrowski, burmistrz Małogoszcza, Michał Borowski, przewodniczący Radny Miejskiej w Małogoszczu, Agnieszka Giemza, prezes zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej oraz przyjaciele Stowarzyszenia „SENIOR”.