W sobotę, 15 sierpnia Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek uczestniczyli w uroczystościach
z okazji 100. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

Od godzinny 11:00 na cmentarzu Św Trójcy i klasztornej nekropolii wraz z Markiem Godlewskim – regionalistą, zapalili znicze na mogiłach jędrzejowian walczących z bolszewicką agresją.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna zwrócił uwagę że „Cud nad Wisłą” był możliwy, ponieważ w 1920  roku wszyscy Polacy się zjednoczyli.

„Tamtemu pokoleniu winni jesteśmy pamięć, a Ojczyźnie – miłość. W tych walkach uczestniczyli również mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego, dlatego dziś pamiętamy o nich paląc znicze na ich grobach” – powiedział Starosta.

Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej z Jędrzejowa to m.in. Stanisław Kościelecki, Kazimierz Filipkiewicz, Józef Lato, Jan Karkocha, Henryk Skorupka, Józef Terczyński, Kacper Niemirski, Tekla Dulińska.

Mamy świadomość, że na jędrzejowskich cmentarzach spoczywa jeszcze wielu podobnych bohaterów. Znajdziemy i uczcimy ich pamięć. Korzystając z okazji zaapeluje do wszystkich, którzy wiedzą o takich mogiłach o wskazanie ich lokalizacji. Mapę wirtualną grobów żołnierzy można zaleźć na stronie Andreovia.pl w zakładce miejsca pamięci. Została ona udostępnione również na stronie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Na podstawie tego opracowania sporządzono dokumentację dotycząca grobów wojennych i  przekazano do biura Wojewody – powiedział Marek Godlewski, regionalista i kustosz pamięci poległych bohaterów wojennych.

W intencji Ojczyzny odprawiona została także msza święta w opactwie Cystersów.

Po mszy przedstawiciele władz złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej. Wiązankę złożył również jeden z inicjatorów, twórca dokumentacji technicznej i projektowej pomnika, który powstał 1987 roku – Piotr Markiewicz.
Ze względu na wciąż niekorzystną sytuację epidemiologiczną w Polsce, uroczystości miały charakter symboliczny i nie uczestniczyli w nich goście i mieszkańcy miasta.

(mf)