Spotkanie z uczniami I LO im. Mikołaja Reja

W listopadzie 2017 r. Powiat Jędrzejowski po raz drugi włączył się w obchody ogólnoświatowej  i ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Poniżej podsumowujemy nasze działania w tym zakresie.

Celem Kampanii 19 dni było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy  i krzywdzenia dzieci i młodzieży, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W 2017 roku kampania odbywała się pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom, a więc zwracała uwagę na konieczność przestrzegania podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia i rozwoju (prawa osobiste)  i prawa do odpowiednich warunków niezbędnych do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, tj. prawa do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia (prawa socjalne będące obowiązkiem dorosłych i państwa wobec dzieci). Dziecko, tak jak każdy człowiek ma również prawnie zagwarantowane dobra osobiste (m.in. cześć, wizerunek, życie rodzinne, więź rodzinną, nietykalność cielesną), na straży których stoi art. 23 kodeksu cywilnego, wyznaczający jednocześnie granice władzy rodzicielskiej. Przemoc psychiczna i fizyczna nie tylko naruszają w/w prawa i dobra osobiste dziecka, ale też powodują szkody fizyczne i psychiczne (często nieodwracalne) oraz niewyobrażalne cierpienie, których dziecko doznaje od najbliższych mu osób, które powinny je chronić.

W ramach II Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” w Powiecie  Jędrzejowskim przeprowadzono: akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego, dodatkowe bezpłatne porady psychologa i adwokata oraz dystrybucję pomarańczowych wstążeczek  wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów.

W 2017 r. do współpracy udało się pozyskać ponad 50 partnerów – instytucji i służb oraz placówek oświatowych i medycznych z terenu powiatu, a także parafii i mediów lokalnych, które włączyły się w akcję informacyjną przekazując ulotki i plakaty oraz zamieszczając ogłoszenia i artykuły prasowe promujące ideę Kampanii 19 dni. Ogółem w trakcie trwania kampanii przekazano bezpośrednio około 400 ulotek, 25 plakatów i 20 ogłoszeń. Dodatkowo drogą elektroniczną przekazano materiały promujące kampanię oraz informacje na temat instytucji, do których można się zwrócić o pomoc do około 50 instytucji i służb z terenu Powiatu Jędrzejowskiego z prośbą o ich rozpowszechnienie wśród jednostek podległych i poinformowanie zainteresowanych osób. Informacje na temat Kampanii, działań podejmowanych w jej zakresie oraz instytucji, do których można się zwrócić o pomoc były dostępne na stronach internetowych Powiatu Jędrzejowskiego, PCPR-u, TV Świętokrzyskiej, Radia Kielce O/Jędrzejów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie i Centrum Kształcenia „Awans” w Jędrzejowie. Zostały również przekazane w serwisach informacyjnych TV Świętokrzyskiej i Radia Kielce O/Jędrzejów oraz zamieszczone nieodpłatnie na łamach Gazety Jędrzejowskiej, Powiatu Jędrzejowskiego i Echa Jędrzejowskiego.

Ponadto, podczas spotkań z młodzieżą 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jędrzejowskiego zorganizowanych w ramach Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, pracownicy: PCPR-u w Jędrzejowie, Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie bezpośrednio przekazali informacje, ulotki i pomarańczowe wstążeczki promujące ideę Kampanii 19 dni ogółem ok. 600 osobom obecnym na spotkaniach (w tym 555 uczniom i 41 opiekunom). W 2017 r. działania na rzecz Kampanii włączyła się aktywnie młodzież  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie oraz uczestnicy WTZ w Jędrzejowie i w Mnichowie, którzy przygotowali na potrzeby Kampanii łącznie około 600 szt. pomarańczowych wstążeczek. Warto również podkreślić, że plakat, który promował Kampanię w br. powstał przy wykorzystaniu pracy, która została wyróżniona w ubiegłorocznym konkursie plastycznym na plakat, hasło i spot reklamowy pn. STOP przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, zorganizowanym w ramach  I Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki w 2016 r.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w Kampanię PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

 

                                                                                                                                                 Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

          mgr Tomasz Kowalski

 

 

 

 

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR w Jędrzejowie, tel. 41 3863600