We wtorek, 2 lutego Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska,  wicestarosta  jędrzejowski, Marek Mentel, przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego, Renata Kawiorska, członek Zarządu Powiatu, uczestniczyli w uroczystościach związanych z 77. rocznicą Uwolnienia Żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w sanktuarium błogosławionego. Wincentego Kadłubka (klasztor Ojców Cystersów) w Jędrzejowie, której przewodniczył opat Rafał Ścibiorowski w asyście ojca Edwarda Stradomskiego.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski po nabożeństwie zwrócił się do zgromadzonych:

– W rocznicę odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej przez ich kolegów z rąk gestapo, wyrażamy najwyższy podziw
i uznanie za ich postawę i zaangażowanie. Będziemy zawsze kultywować zasady i tradycje żołnierzy Armii Krajowej – mówił. – Przypominamy te historyczne wydarzenia, bo trzeba pamiętać
o bohaterach, którzy w sytuacjach trudnych, czasami beznadziejnych, nigdy się nie poddawał – zaznaczył.

Starosta podkreślił, że uroczystości są wyrazem wdzięczności żołnierzom armii krajowej.

– W młodym pokoleniu budujemy poczucie patriotyzmu, obowiązku wobec ojczyzny i szacunku dla kombatantówi weteranów. Ten pomnik jest obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci o tych, których udziałem stała się walka o wolność ojczyzny. Wielkie i ponadczasowe wartości mieszczą się w słowach: bóg, honor, ojczyzna – pokreślił  starosta.

Po mszy, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem majora Stefana Gądzio „Kosa” przy ulicy Okrzei, w sąsiedztwie Zespołu Szkół numer 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

Upamiętniono również  bohaterów  pod tablicą, która umiejscowiona jest przed I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja przy ulicy 11 Listopada (w miejscu dawnej siedziby Gestapo) w Jędrzejowie.

2 lutego 1944 roku z aresztu Gestapo uwolniono pięciu żołnierzy Armii Krajowej, związanych z komendą obwodu: Stanisława Białkiewicza „Zarembę”, Zbigniewa Białkiewicza „Świerka”, Adama Grabowskiego „Mocnego”, Zbigniewa Grabowskiego „Czarnego” i Stanisława Skowronka „Pniaka”.

Akcją dowodził major Stefan Gądzio „Kos”, a jej uczestnicy to żołnierze z oddziału dywersyjnego AK, z podobwodu Wodzisław, dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”. Wzięli w niej udział: kpr. pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st. strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st. strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wrazz ubezpieczającymi akcję ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.

Uroczystość przy tablicy upamiętniającej akcję odbicia więźniów jest coroczną tradycją, wpisaną na stałe w kalendarz powiatowych wydarzeń patriotycznych. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe, władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Ze względu na czas pandemii, uroczystości odbyły się w okrojonej, skromniejszej formie.

Podczas uroczystości obecni byli również: Zbigniew Koniusz, wojewoda Świętokrzyski, Krzysztof Słoń, senator RP, Marek Bogusławski, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu Agaty Wojtyszek, poseł na sejm RP – Rafał Wiśniewski, Bogusława Wypych, radna sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Wójcik, radny rady powiatu jędrzejowskiego, Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa, Renata Kawiorska, sekretarz gminy Jędrzejów, Robert Kruk, przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie, Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Jędrzejowie Paweł Kowalski, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel, dyrektor CKP Janusz Adamczyk, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie (naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Paweł Abramowicz wraz z zastępcą kom. Grzegorzem Więckowskim); Straży Pożarnej: (st. bryg. mgr inż. Paweł Jakubowski, komendant Powiatowy PSP w Jędrzejowie), przedstawiciele ZNP, NSZZ „Solidarność”, OHP, związków kombatanckich, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędów i instytucji, mieszkańcy Jędrzejowa.

Dziękujemy za udział sztandarów z Zespołu Szkół numer 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie i organizacji kombatanckich.

GALERIA ZDJĘĆ

 

(MF)