2 lutego odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie. Wzięli w nich udział Paweł Faryna Starosta Jędrzejowski, Maria Barańska Wicestarosta Jędrzejowski, Renata Kawiorska, Członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego i Sekretarz Gminy Jędrzejów. 

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie, która umiejscowiona jest przed I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada. Następnie o godz. 10:00 w Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie odbyła się Msza  Święta, której przewodniczył Ojciec Opat Rafał Ścibiorowski wraz z Ojcem Wiesławem Kunderą. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie wiązanek pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” przy ul. Okrzei, obok Zespół Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

„Będziemy zawsze kultywować etos i tradycje Żołnierzy Armii Krajowe. Jesteśmy zobowiązani przekazywać następnym pokoleniom i utrwalać pamięć o ich czynach. Przypominajmy te historyczne wydarzenia, bo trzeba, bo warto pamiętać o Bohaterach, którzy w sytuacjach trudnych, czasami beznadziejnych nigdy się nie poddali.” – podkreślił w swoim przemówieniu Paweł Faryna, starosta jędrzejowski

Akcję odbicia więźniów zorganizowano 2 lutego – kierował nią mjr Stefan Gądzio ps. „Kos”, który wyznaczył do jej przeprowadzenia kilkuosobowy oddział dywersyjny z Wodzisławia, dowodzony przez Józefa Maja „Balleta”. Akcja odbicia uwięzionych w jędrzejowskim gmachu Gestapo żołnierzy trwała zaledwie kilka minut i zakończyła się pełnym sukcesem. Uwolniono pięciu żołnierzy AK: Stanisława Białkiewicza „Zarembę”, Zbigniewa Białkiewicza „Świerka”, Adama Grabowskiego „Mocnego”, Zbigniewa Grabowskiego „Czarnego” i Stanisława Skowronka „Pniaka”. 

Podczas uroczystości obecni byli również: Marek Bogusławski Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, mł. bryg. Mariusz Stolarczyk Komendant Powiatowy PSP w Jędrzejowie, podinsp. Grzegorz Lotko Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie, Kinga Bierońska Dyrektor PUP w Jędrzejowie, Bogusława Wypych Prezes LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Małgorzata Wojtasik Dyrektor ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, Iwona Sobczyk Dyrektor ZDZ w Jędrzejowie, Paweł Stefan Kowalski Dyrektor ZS nr 2 w Jędrzejowie oraz Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Jędrzejowie, Bernard Suchmiel Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Janusz Adamczyk Wicedyrektor ZS nr 2, Wojciech Zwierzchowski Dyrektor I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, Kazimierz Suliga Żołnierz AK, Lidia Osińska  Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Jędrzejowie, Stanisław Wijas, Marek Godlewski Funkcjonariusz Straży Miejskiej, Przedstawiciele Nadleśnictwa, Ochotniczych Straży Pożarnych Związków Kombatanckich, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Jędrzejowa.

Pełna galeria zdjęć na facebooku:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=559938426174488&set=pcb.559944749507189