W środę, 10 listopada Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska i Jarosław Krawczyk, członek Zarządu Powiatu – uczestniczyli w uroczystym odśpiewaniu polskiego hymnu w ramach akcji #SzkołaDoHymnu w Zespole Szkół Nr 2 im Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejewie.

O godzinie 11.11 odśpiewano uroczyście 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Uczniowie klas drugich ZS Nr 2 przygotowali i zaprezentowali piękny i wzruszający montaż słowno-muzyczny opowiadający dzieje Polaków w walce o odzyskanie niepodległości. Piosenki, wiersze
i monologi przedstawiły 123-letnią walkę o wolność i niepodległość Narodu.

Gości przywitał gospodarz uroczystości, dyrektor Paweł Kowalski.

Wicedyrektor Bernard Suchmiel przemawiał i opowiadał o losach Polaków w czasach, gdy Polska nie istniała na mapie, a odzyskanie niepodległości było największym priorytetem i marzeniem każdego patrioty i obywatela. Obecny był również Wicedyrektor Janusz Adamczyk.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski był zachwycony występem młodzieży. Dziękował uczniom i bardzo chwalił ich patriotyczny program. Mówił o wielkiej odwadze Polaków i ich poświęceniu. Przypomniał, że dzięki przodkom – bojownikom o wolność – dziś żyjemy w wolnej, niepodległej POLSCE.

Odbudowa Państwa Polskiego po 123 latach niewoli była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach l wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się ll Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu byli Ojcowie Niepodległości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Kornfanty, Ignacy Daszyński.

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży  zaprosiła wszystkie szkoły, przedszkolai placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji  „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach celem było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11.

Na koniec przedstawiciele władz odwiedzili specjalne stanowisko wystawowe, na którym dwaj uczniowie Jakub Chudzik i Oskar Kaleta przedstawili swoją prywatną kolekcję pamiątek wojennych.

W uroczystości udział wzięli także wszyscy uczniowie ZS NR 2, nauczyciele, pedagodzy i personel szkoły.

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”