Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane są:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad i wsparcia osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, osobom i rodzinom bedącym w kryzysie, borykającym się z różnego rodzaju problemami rodzinnymi, w tym dotkniętym chorobą lub uzależnieniami, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Od kwietnia 2020 r., z powodu ograniczeń wynikających z pandemii, w/w specjaliści dostępni są tylko telefonicznie  po wcześniejszym zgłoszeniu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – tel. 41 3863600, mail: pcprjedrzejow@wp.pl, pcpr@jedrzejow w godz. pracy PCPR-u, tj. pon. 7:30 – 16:30, wt.- czw. 7:30 – 15:30, pt. – 7:30 – 14:30.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów w/w specjalistów w miesiącu maju 2020 r.:

13 maja 2020 r. ( środa ) – dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 –  pod numerem telefonu: 608 480 309

– 21 maja 2020 r. ( wtorek ) – dyżur psychologa w godz.   16:00 – 18:00 – pod numerem telefonu: 692 451 057

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów poza grafikiem dyżurów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalisty pracy z rodziną oraz pracownika socjalnego prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600 albo mailowo: pcprjedrzejow@wp.pl, pcpr@jedrzejow w godz. pracy PCPR w Jędrzejowie ( jw. ) albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie powiatu www.powiat.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl i w prasie lokalnej.