Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 6 marca 2017 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego zostaną wznowione:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B

oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu marcu 2017 r.

–   6 marca 2017 r. ( poniedziałek  )dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00  – w siedzibie PCPR

  13 marca 2017 r.  ( poniedziałek  )–  dyżur psychologa w godz. 8:00 – 9:00 – w siedzibie PCPR

 16 marca 2017 r. ( czwartek )dyżur psychologa w godz. 16:30 – 17:30 –w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas”

 

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie,             przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.  

Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów w poszczególnych miesiącach dostępne są również w postaci ogłoszeń: w siedzibie PCPR-u, w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul 11-go Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9, w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie oraz w każdym miejsko-gminnym i gminnym ośrodku pomocy społecznej, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.

                                                                                                 Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

                                                                                                       mgr Tomasz Kowalski