W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”, na terenie naszego powiatu zaplanowało następujące przedsięwzięcia:

1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW:

– w dniu 18 grudnia br. ( poniedziałek ) – dyżur psychologa – w godz. 8:00 – 10:00 w siedzibie PCPR  w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B

– w dniu 18 grudnia br. ( poniedziałek ) – dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR  w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B

2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH –  w dniach 4, 5 i 6 grudnia br. w godzinach urzędowania będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/

– Sąd Rejonowy w Jędrzejowie –  w godz. od 8:00 – 15:30 w siedzibie Sądu w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/

– Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78, tel. 41 3860205, telefony dzielnicowych dostępne na stronie  KPP – www.jedrzejow.swietokrzyska.policja.gov.pl

– Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie Prokuratury w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/

– Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 3861491, 41 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów   dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w siedzibie Ośrodka, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 dyżur pełnią: 7 grudnia w godz. 12:00 – 16:00 –  psycholog, pedagog, 12 grudnia w godz. 12:00 – 16:00 – psycholog, pedagog,

– Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie –  4 – 5 i 7 grudnia br.

– w godz. 14:30 – 19:30 w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ); terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pod nr tel. 663347448

– pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu  i w Sędziszowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie,  Imielnie, Słupii, Sobkowie, Wodzisławiu i w Nagłowicach będą pełnić dyżury i udzielać informacji w swoich siedzibach lub pod numerami telefonów w godzinach urzędowania ośrodków.

Dodatkowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie w dniu 4 grudnia br. odbędzie się dyżur specjalistów:

w godz. 13:00 – 14:00 – policjanta, 14:00 – 15:30 – psychologa, 15:30 – 18:30 – pracowników socjalnych.

Nadmieniamy, że pracownicy wszystkich wymienionych instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy domowej w siedzibach swoich instytucji oraz pod numerami telefonów w godz. pracy tych instytucji w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w kampanii chodzi o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na zarówno na istniejący problem przemocy wobec kobiet, pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania,  przekazanie informacji na temat istnienia instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów; jak również pokazanie, że wszystkie te instytucje jednoczą się w walce z przemocą.

3) AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA w postaci:

–  rozpropagowania białych wstążek i ulotek dotyczących Kampanii  oraz wsparcia realizowanego na terenie powiatu dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wśród społeczności lokalnej na placu targowym i w rynku w dniu 7 grudnia br. przez pracowników PCPR-u, Straż Miejską i Policję w Jędrzejowie, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania oraz poinformowania o Kampanii „Białej wstążki” i i idei, która jej przyświeca;/ wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie oraz przez pracowników PCPR-u /.

–  rozpropagowania  plakatów, ogłoszeń i ulotek do instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie na temat ogólnoświatowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i Ogólnopolskiej  Kampanii „Białej wstążki”  oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu  w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;

– informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach internetowych powiatu, PCPR-u, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz wspólnych dyżurów w instytucjach.

 

Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek