Spartakiada -Słupia J.-03.06.2016 084

Spartakiada -Słupia J.-03.06.2016 084Po raz piąty młodzież szkół gimnazjalnych uczestniczyła w Spartakiadzie – Sztafetowym Biegu Przełajowym „STONOGA” oraz w rzutach piłką lekarską 3 kg w tył za głowę – rozegranej na boisku „ORLIK” przy Gimnazjum Publicznym w Słupi Jędrzejowskiej. Spartakiadę zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym od starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka w ramach zadań publicznych.

Organizatorami Spartakiady byli:
– STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
– URZĄD GMINY w SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ,
– POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE,
– GIMNAZJUM PUBLICZNE im. Romana Czernieckiego w Słupi Jędrzejowskiej. Cele Spartakiady to:
– kształtowanie postawy prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia
systematycznej aktywności rekreacyjnej,
– integracja młodzieży z różnych środowisk,
– propagowanie zdrowego stylu życia,
– popularyzacja biegów i rzutów.
W Spartakiadzie wzięły udział Gimnazja z: Moskorzewa, Mierzwina, Radkowa i Słupi Jędrzejowskiej. W każdej drużynie uczestniczyło po 5 zawodników i 5 zawodniczek.
Biegi sztafetowe odbyły się osobno dla chłopców – na 1000 metrów, a dla dziewcząt na 650 metrów. Biegi były punktowane; za I miejsce 10 punktów, 2 miejsce – 8 punktów, 3 miejsce -6 punktów.
Rzuty piłką lekarską 3 kg w tył za głowę – przebiegały osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców, a wyniki były szczegółowo mierzone i sumowane dla każdej drużyny.
Spartakiada -Słupia J.-03.06.2016 030Wyniki i punktacja biegów:
Dziewcząt:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Radkowie – 10 punktów,
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie – 8 punktów,
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej – 6 punktów,
IV miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Moskarzewie – 4 punkty.
Chłopców:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie – 10 punktów,
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej – 8 punktów,
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Radkowie – 6 punktów,
IV miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Moskarzewie – 4 punkty.
Wyniki rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewcząt :
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie – 10 punktów,
II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Radkowie – 8 punktów,
III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej – 6 punktów,
IV miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie – 4 punkty.
Chłopców:
I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mierzwinie – 10 punktów,
II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej – 8 punktów,
III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Radkowie – 6 punktów,
IV miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie – 4 punkty.
Wyniki indywidualne rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewcząt :
1. Katarzyna Krzepkowska– Gimnazjum Mierzwin,
2. Gabrysia Głuszek – Gimnazjum Radków,
3. Weronika Krakowska – Gimnazjum Mierzwin.
Chłopców:
1. Marcin Pietras– Gimnazjum Mierzwin,
2. Jan Flak– Gimnazjum Słupia Jędrzejowska,
3. Miłosz Błaszczyk – Gimnazjum Słupia Jędrzejowska.
Wyniki końcowe
I miejsce – Gimnazjum w Mierzwinie – 38 punktów,
II miejsce – Gimnazjum w Radkowie – 30 punktów,
III miejsce – Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej – 28 punktów,
IV miejsce – Gimnazjum w Moskorzewie – 16 punków.
Wszystkie drużyny (dziewcząt i chłopców) zarówno za biegi, jak i za rzuty piłką lekarską, każda konkurencja sportowa oddzielnie – otrzymały puchary, dyplomy i pamiątkowe medale. W imieniu starosty jędrzejowskiego wręczyli je: prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie – Kazimierz Nowakowski oraz Anna Marszałek – dyrektor Gimnazjum w Słupi Jędrzejowskiej. Wręczono także pamiątkowe medale, ufundowane przez wójta gminy Słupia Jędrzejowska Krzysztofa Nowaka. Poczęstunek dla zawodników sponsorował starosta jędrzejowski.
Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem zawodników, widzów oraz płynnością ruchu drogowego – czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Sędziszowie, którym w imieniu organizatorów bardzo dziękuję.
Dziękuję Panu Stanisławowi Grzybowi – Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska EURO – MED w Słupi Jędrzejowskiej za pomoc pielęgniarsko –medyczną, która cały czas czuwała nad zdrowiem zawodników biegających i widzów.
W imieniu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie składam serdeczne podziękowania Panu Edmundowi Kaczmarkowi – Staroście Jędrzejowskiemu za przyznane środki finansowe na zorganizowanie tej Spartakiady.
Dziękuję bardzo Pani Urszuli Walocha i Panu Markowi Fulasowi za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady „STONOGA”.
Kieruję również podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Panu Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za opracowane dyplomy oraz techniczną pomoc w trakcie przebiegu Spartakiady.

K. Nowakowski