Państwo Gomułkowie przecinają wstęgę w odremontowanej czytelni. Na zdjęciu także wicestarosta Janusz Grabek (z lewej) i dyrektor I LO Wojciech Zwierzchowski.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie kolejny raz gościło swojego znakomitego absolwenta – prof. Stanisława Gomułkę, wybitnego ekonomistę, rodem z Krężoł w gminie Wodzisław, który wraz z żoną Joanną uroczyście otworzył odremontowaną czytelnię. Pieniądze na remont pochodziły od państwa Gomułków, którzy od 10 lat regularnie wspierają szkołę.

Na dziesięciolecie swojej współpracy ze szkołą profesor postanowił ufundować wyposażenie czytelni szkolnej i remont tego pomieszczenia. Zakupiono laptopy, stoliki i krzesła dla czytelników, półki na książki, wykonano także wymianę oświetlenia. Wszystko za kwotę ponad 43 tysiące złotych.
– To takie zwieńczenie naszej współpracy ze szkołą, w której 60 lat temu zdawałem maturę – mówi prof. Stanisław Gomułka. – Uczestnicząc w uroczystości 50-lecia matury w 2008 roku, zobowiązałem się do zakupu książek do szkolnej biblioteki, ponieważ uznałem, że książki są najlepszą drogą do rozwoju młodych ludzi.
Poprzez coroczne zakupy książek do szkolnej biblioteki państwo Gomułkowie wzbogacili księgozbiór szkolny o 6761 książek, 200 płyt i 21 gier planszowych (stan na maj 2018).
– Kupujemy książki fundowane przez profesora Gomułkę i jego żonę w dwóch rzutach – po 200 na każdy semestr plus dodatkowo książki do każdego przedmiotu maturalnego – mówi Anna Zygan, nauczyciel-bibliotekarz w I LO w Jędrzejowie. – W sumie biblioteka liczy obecnie 41 tysięcy 600 książek.
– To już ilość na poziomie akademickim – cieszy się Anna Kośmider, również nauczyciel-bibliotekarz w liceum. – Na pewno jest to największa biblioteka szkolna w regionie.
Biblioteka ma również salę im. Stanisława i Joanny Gomułków, wyposażoną przez nich, w której zgromadzono literaturę piękną. Profesorostwo są też fundatorami całkowitego remontu i wyposażenia dwóch sal bibliotecznych oraz zakupu laptopów służącym uczniom w bibliotece.
Wszystkie te starania – jak się okazuje – odniosły bardzo pozytywny skutek. W liceum znacznie poprawiła się średnia ilość wypożyczeń na czytelnik, a także ogólna ilość wypożyczanych książek. Z biblioteki chętnie korzystają uczniowie, ale także – nauczyciele, pracownicy różnych instytucji.
Pięknie odnowiona czytelnia będzie dodatkowo zachęcać do korzystania z interesujących wydawnictw.
Podczas wizyty w I LO, państwo Joanna i Stanisław Gomułkowie przecięli wstęgę w odremontowanej sali czytelni, spotkali się z przedstawicielami społeczności szkolnej – nauczycieli z dyrektorem Wojciechem Zwierzchowskim na czele, uczniów, rodziców, a także – samorządu powiatowego – obecny na spotkaniu był wicestarosta Janusz Grabek.