Decyzja UOKiK w sprawie sieci sklepów Biedronka

2043

     W poniedziałek 8 kwietnia po południu na stronie www.biedronka.pl ruszy szkolenie dla konsumentów z polubownego rozwiązywania sporów. Pierwsze 35 tys. osób, które ukończą quiz, otrzyma voucher rabatowy o wartości 10 zł. To efekt decyzji UOKiK w związku z niewłaściwymi procedurami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorcę.

     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował sposób rozpatrywania reklamacji przez sieć sklepów Biedronka. Zarzuty dotyczyły braku informowania konsumentów, że w przypadku zgłoszenia wady towaru z tytułu rękojmi, oprócz możliwości naprawy lub wymiany, a także zwrotu gotówki – możliwe jest również obniżenie ceny. Przedsiębiorca nie umożliwiał także konsumentom złożenia reklamacji – na niektóre sprzedawane przez siebie towary – na piśmie. Musieli to zrobić za pomocą protokołu elektronicznego Biedronki (dodatkowym utrudnieniem było to, że osobą uprawnioną do wypełnienia takiego formularza był jedynie kierownik sklepu lub jego zastępca). Pracownicy sieci Biedronka mogli również nie potwierdzać w formie pisemnej przyjęcia ustnych reklamacji oraz sposobu ich rozpatrzenia. W przypadku reklamacji artykułów nieżywnościowych, które nie są w stałym asortymencie, przedsiębiorca mógł uniemożliwiać konsumentom opisanie podstawy reklamacji (rękojmia lub gwarancja) oraz żądania wynikającego z tej podstawy (np. wymiany lub naprawy wadliwego towaru). Przez to firma mogła jednostronnie decydować o tym, że zgłoszenie będzie rozpatrywane np. na warunkach wskazanych w gwarancji i o wynikających z niego uprawnieniach konsumenta.

     UOKiK zobowiązał Biedronkę do przeprowadzenia akcji edukacyjnej dla klientów. Na stronie internetowej www.biedronka.pl w poniedziałek 8 kwietnia po południu znajdzie się link z przekierowaniem do strony ze szkoleniem dla konsumentów z zakresu polubownego rozwiązywania sporów. Pierwsze 35 tys. osób, które go ukończą, niezależnie od wyniku, otrzyma voucher rabatowy o wartości 10 zł. do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. Ponadto przedsiębiorca ma m.in. zmienić procedurę reklamacyjną, udostępnić formularz do samodzielnego wypełniania przez klientów oraz doprecyzować w regulaminie termin, miejsce, formę, wymaganą treść i czas rozpatrzenia reklamacji. Musi też przeszkolić pracowników w zakresie ich przyjmowania i rozpatrywania.

      Więcej informacji na ten temat tutaj.