Dzisiaj o godz. 10:00 w Pawilonie Wystawowym Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, a także Nagrody Starosty.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna przywitał wszystkich zaproszonych gości i wraz z Wojewodą Agatą Wojtyszek i Kuratorem Krzysztofem Mądzikiem odznaczał i nagradzał nauczycieli.
Wicestarosta Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel również składali gratulacje odznaczonym.

Nauczyciele zostali uhonorowani: Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, Odznaczeniem za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, Nagrodą  Starosty Jędrzejowskiego.

PEŁNA LISTA ODZNACZONYCH NAUCZYCIELI TUTAJ:
PEŁNA LISTA ODZNACZONYCH NAUCZYCIELI 2019

Po okolicznościowych przemówieniach zakończono część oficjalną i rozpoczął się występ młodzieży
zI Liceum Ogólnokształcącego im. M.Reja w Jędrzejowie. Program artystyczny składał się
z monologów, skeczy i piosenek. Na zakończenie Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie przygotował poczęstunek dla gości, za co Serdecznie Dziękujemy.

Powiat Jędrzejowski reprezentowali Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel, Członek Zarządu Powiatu Renata Kawiorska (także jako Sekretarz Gminy Jędrzejów). Radni Powiatu Jędrzejowskiego, Członkowie Komisji Edukacji.

Obecni byli również:  Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek , Członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek Bogusławski , Świętokrzyski  Kurator  Oświaty Kazimierz Mądzik, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Burmistrz  Małogoszcza Mariusz Piotrowski i inni przedstawiciele władz gminnych z terenu Powiatu Jędrzejowskiego. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych  i  placówek oświatowych z terenu powiatu. Kierownik Oddział Kuratorium oświaty w Jędrzejowie Iwona Nowak
i pracownicy oddziału. Przedstawiciele związków zawodowych: Lidia  Osińska – prezes Zarządu ZNP
w Jędrzejowie, Elżbieta Bartosz – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji  Związkowej NSZZ  „Solidarność” w Jędrzejowie, Dyrektor  Muzeum im. Przypkowskich Jan  Przypkowski, Naczelnicy różnych wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.