INFORMACJA

Starosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00

Wicestarosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek od godz. 9.00 do 11.00