Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji Rajdu Rowerowego „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej” już 13 sierpnia (sobota) 2022 r. W rajdzie może wziąć udział każda chętna osoba, bez względu na wiek. 

Każda grupa cyklistów utworzona w poszczególnych powiatach: jędrzejowski, włoszczowski, konecki kielecki, pojedzie wyznaczoną trasą, uwzględniając miejsca pamięci związane z Brygadą Świętokrzyską. Finał rajdu odbędzie się w Lasocinie na placu „Nad Stawkiem” w gminie Łopuszno, gdzie odbędzie się podsumowanie wydarzenia oraz główna uroczystość patriotyczna.

Trasa Powiatu Jędrzejowskiego wynosi ok. 50 km i przewiduje upamiętnienie 2 miejsc pamięci, historia każdego miejsca związana jest z Brygadą Świętokrzyską NSZ. Każdy uczestnik rajdu otrzyma pamiątkowe upominki.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA RAJD ROWEROWY DOSTĘPNE POD NUMEREM TEL. 41 386 58 00 WEW. 36 LUB 515 093 927.

KARTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E – MAIL: renata.jedrzejak@powiatjedrzejow.pl LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO STAROSTWA POWIATOWEGO W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 9, I PIKĘTRO, POK. NR 9. 

Organizator na trasie Powiatu Jędrzejowskiego przewiduje 50 uczestników, w związku z powyższym ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów.

Wyjazd o godz. 9.00 z placu przy Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. Armii Krajowej 9). Zapewniamy możliwość powrotu autobusem wraz z transportem roweru oraz opiekę medyczną.

Trasa Powiatu Jędrzejowskiego, Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i deklaracją zgody rodzica dla uczestnika niepełnoletniego dostępny do pobrania w załącznikach poniżej.

 

Regulamin-IV-Rajdu-Rowerowego-Szlakiem-Brygady-Swietokrzyskiej-NSZ

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda Rodzica