Kolejna umowa na dofinansowanie działań związanych ze scalaniem gruntów rolnych w powiecie jędrzejowskim – 11 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – została podpisana 30 października w Kielcach.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego umowę z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim na dofinansowanie projektu w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
Scalanie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych. Scalenia mają doprowadzić do zmniejszenia liczby małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości.
– Bardzo się cieszę, że z puli 43 mln zł, wcześniej 27 mln, a dziś 11 mln trafi do nas, a reszta do sąsiadów z powiatu włoszczowskiego. Scalanie to ogromna możliwość dla ludzi, którzy żyją na wsi i chcą się rozwijać – mówi starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek.
Jeżeli weźmiemy specyfikę naszego regionu i rozdrobnienie gospodarstw rolnych, cały czas ten wskaźnik jest na bardzo niskim poziomie. Ta sytuacja wymaga kontynuowania tego programu scaleniowego – podkreśla członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. – Chcę pogratulować beneficjentom, że wzięliście na siebie to niełatwe zadanie – dodaje.
Zakres pomocy w ramach tego typu operacji obejmuje opracowanie projektu scalenia gruntów we wsiach Grudzyny, Opatkowice Murowane (gmina Imielno), oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w tym: tworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, a także wykonanie zadań wpływających na regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.
– Podpisane dziś umowy wykorzystują ostanie już pieniądze, które zostały przeznaczone na ten cel. Łącznie w scalaniu jest 5 umów – 4 są zawarte ze starostwem w Jędrzejowie, oznacza to, że ten powiat był najlepiej przygotowany – tłumaczy dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Domagała.
W ramach „Scalania gruntów” po podpisaniu umów na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanych będzie łącznie 5 operacji, w których scaleniu ulegnie 4100 ha gruntów, z czego ponad 3800 ha to grunty rolne. Dofinansowanie wszystkich prac scaleniowych oraz poscaleniowych wyniesie 43 697 783,32 zł, w tym ponad 27 mln zł stanowiące środki pochodzące z budżetu UE (EFRROW), a prawie 16 mln zł środki pochodzące z budżetu państwa.

 

Na zdjęciu od lewej: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek,starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta Janusz Grabek, skarbnik powiatu jędrzejowskiego Ewa Gajos.

(ULG)

Źródło: Świętokrzyski Urząd Marszałkowski