10 czerwca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście wręczono Stypendia Starosty Jędrzejowskiego im. Św. Jana Pawła II za drugi semestr roku szkolnego 2023/2024. Stypendia wręczane są od 2006 roku, natomiast imieniem Św. Jana Pawła II zostały objęte w 2018 roku.
Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski i Renata Kwas, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Stypendium Starosty Jędrzejowskiego może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) uczy się w publicznych szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,8 w liceum ogólnokształcącym, 4,5 w technikum, 4,25 w branżowej szkole, w poprzednim semestrze.
Dodatkowe kryteria to również uczestnictwo w olimpiadach, konkursach oraz działalność na rzecz szkoły lub środowiska społecznego.

„Drodzy stypendyści, gratuluję Wam z całego serca i życzę, abyście dalej rozwijali swoje pasje, realizowali marzenia i dążyli do wyznaczonych celów. Wierzę, że każdy z Was może wnosić coś wyjątkowego do naszego społeczeństwa i być wzorem dla innych.” – podkreślił Paweł Faryna, starosta jędrzejowski.

Podczas uroczystości wyróżniono 10 uczniów, poniżej lista nagrodzonych stypendystów:
– Magdalena Poświat – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
– Antoni Rudnicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
– Szymon Grudzień – Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
– Miłosz Twardowski – Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
– Dawid Krzysztofik – Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie
– Kacper Kapcia – Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie
– Oliwia Odias – Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie
– Patrycja Wieczorek – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Krzelowie
– Anna Chyla – Zespół Szkół w Sędziszowie
– Sebastian Krupa – Zespół Szkół w Wodzisławiu
Wydarzenie uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół w Sędziszowie, których przygotowała Pani Agnieszka Lechowicz.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów naukowych!