29 kwietnia w  Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu e-GEODEZJA.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna przywitał przybyłych gości oraz omówił cele spotkania.
Powiat Jędrzejowski, działający jako Lider Projektu e-Geodezja, po otrzymaniu aprobaty przez wszystkich Partnerów, wystąpił do Instytucji Zarządzającej z prośbą na wydłużenie terminu realizacji Projektu o 2 lata, czyli do 31 grudnia 2022r. Urząd Marszałkowski przychylił się do tej prośby, co w konsekwencji wymaga wprowadzenia zmian zarówno we Wniosku Aplikacyjnym oraz innych powiązanych dokumentach.

Celem dzisiejszego spotkania było omówienie wszystkich zmian do wniosku w zakresie zadań jak i zakresów poszczególnych Partnerów. Projekt e-Geodezja realizują wspólnie  powiaty: buski, jędrzejowski, kielecki i pińczowski.