KOMUNIKAT
Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.07.2021 r. (BiZK.I.642.26.2021) Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna zawiadamia, że „w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena).”