Komenda Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego organizują konkurs „Filmowy przeWODNIK”, przeznaczonego dla młodzieży poniżej 18 lat. Konkurs ma promować bezpieczne zachowania nad wodą i jest częścią akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” – pod patronatem Ministrerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SZCZEGÓŁY AKCJI