Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej do udziału w konkursie fotograficznym „Świętokrzyskie dla Europy”. Zwróćmy uwagę na lokalnych bohaterów, miejsca pamięci i ważne wydarzenia historyczne, które tak znacznie wpłynęły na obecny kształt naszej Ojczyzny i województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest włączenie do udziału wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etyczno-moralnej wśród dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi, które na przestrzeni lat odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzony w trzech kategoriach:
 I kategoria: Uczniowie szkół podstawowych
 II kategoria: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 III kategoria (OPEN): Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wyboru najlepszych zdjęć i opisów dokonają internauci poprzez głosowanie online w mediach społecznościowych. Kluczowe w konkursie będzie zaangażowanie twórców w promocję swojego dzieła. Każde udostępnienie oraz „lajk” przybliży autora do zwycięstwa w konkursie.

Wszelkie formularze uprawniające do udziału w konkursie oraz regulamin dostępne są bezpośrednio na stronie podanej poniżej.

Autorskie projekty można przesyłać za pośrednictwem platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl do:
26 września 2019 roku.

Do udziału w projekcie zaprasza Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.