Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu powiatu jędrzejowskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Czyste powietrze to życie lepsze”.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie podpisanego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową do dnia 30 kwietnia 2019r.
Zasady konkursu plastycznego określone są w Regulaminie konkursu plastycznego pn : „Czyste powietrze to życie lepsze” wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym „Zgłoszenie do konkursu …”

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE