KONKURS PLASTYCZNY

„EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI – środowisko ponad wszystko”

Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza dzieci z klas  I-VIII szkół podstawowych i młodzież z klas I-IV szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jędrzejowskiego do udziału w konkursie powiatowym pn : „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI – środowisko ponad wszystko”.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie podpisanego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową do dnia 30 kwietnia 2020r.

Zasady konkursu plastycznego określone są w Regulaminie konkursu powiatowego pn : „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI – środowisko ponad wszystko” wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym „Zgłoszenie do konkursu …”

ZAŁ 1 REGULAMIN KONKURSU

ZAŁ 2 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU