15 marca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna był gospodarzem spotkania.

Konwenty to cykliczne zgromadzenia starostów, na których poruszane są bieżące problemy organów samorządowych. Województwo Świętokrzyskie składa się z trzynastu powiatów, a więc każde starostwo powinno być reprezentowane na konwencji. Przewodniczącym w tej kadencji jest Starosta Buski Jerzy Kolarz.  Miejsce odbywania się obrad jest zmienne. Marcowy konwent odbył się w Jędrzejowie, więc rolę gospodarza pełnił Starosta Paweł Faryna. Była to świetna okazja aby zaprezentować powiat i jego walory.

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego stwarza włodarzom powiatów możliwość spotkania się, odbycia dyskusji i wymiany doświadczeń. Porównanie sytuacji na terenie całego województwa pozwala często na znalezienie wspólnego rozwiązania.

Dużą część obrad zdominowała tematyka szpitali powiatowych, dla których powiaty są organem prowadzącym. Dyrekcja Świętokrzyskiego  Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przedstawiła prezentację dotyczącą finansowania wszystkich powiatowych placówek szpitalnych.
Obecną sytuację w edukacji przedstawił Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Rozmawiano również o projekcie „e-Geodezja” i środkach finansowych z PFRON. (MF)