W poniedziałek, 8 sierpnia 57. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej przekroczył granicę województwa świętokrzyskiego docierając do Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim.
W uroczystym powitaniu „Kadrówki” w Wodzisławiu uczestniczyli Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski, Jarosław Krawczyk, członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego. Gospodarzem uroczystości był Dominik Łukasik, burmistrz Wodzisławia, towarzyszyła mu Renata Koziara, sekretarz Gminy Wodzisław,
a także radna (wiceprzewodnicząca rady) Powiatu Jędrzejowskiego.

Władze województwa reprezentował osobiście Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Komendantem marszu jak co roku jest Dionizy Krawczyński.

Podczas uroczystości na Rynku przedstawiciele Marszu uhonorowali Urząd Miasta i Gminy Wodzisław statuetką „Śladem bohaterów 1924 – 2024. Stulecie wymarszu Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej”, którą przekazano na ręce burmistrza Dominika Łukasika.

Druga statuetka o nazwie „Skrzydło niepodległości” została przekazana dla Rady Powiatu Jędrzejowskiego na ręce wiceprzewodniczącej rady Renaty Koziary.

Uczestnicy Marszu w czasie wizyty w mieście złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej na ulicy Krakowskiej, przed historyczną tablicą na rynku oraz na cmentarzu w Wodzisławiu, gdzie między innymi uczczono pamięć Czesława Bankiewicza „Skauta”, mieszkańca Wodzisławia, który dołączył do I Kompanii Kadrowej gdy ta przechodziła przez miasto w 1914 roku.

We wtorek, 9 sierpnia „Kadrówka” dotarła do Jędrzejowa.
Przedstawiciele uczestników marszu udali się wraz z władzami miasta oraz powiatu oddać hołd żołnierzom pochowanym na cmentarzach parafii świętej Trójcy oraz Klasztoru Cystersów. Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski, oraz Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa wraz z Komendantem Marszu, Dionizym Krawczyńskim złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach żołnierzy.

Po południu odbyło się uroczyste powitanie i apel wieczorny przy Muzeum imienia Przypkowskich. Odśpiewano hymn Polski i pieśń żołnierską „My Pierwsza Brygada”.

Na miejscu podczas apelu wspominano historię I Kompanii Kadrowej w kontekście zarówno Jędrzejowa, jak i całego kraju oraz podziękowano uczestnikom marszu za dbanie o to, by pamięć o tamtych wydarzeniach nigdy nie zanikła.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski w swoim przemówieniu mówił o wielkiej sile patriotyzmu:

– Drodzy uczestnicy Marszu – dziękujemy za WASZ trud i poświęcenie w upowszechnianiu wydarzeń z 1914 roku.

Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską są niczym w porównaniu z siłą naszego patriotyzmu. W daninie krwi pokolenia Polaków widziały nadzieję na pomyślność.

Siła ducha, wiara w ideały, solidarność, poświęcenie to wartości, które nie przemijają.

Te wartości przyświecały żołnierzom Józefa Piłsudzkiego: są na pewno drogowskazem dla WAS, ale również winny być dla NAS – powiedział starosta.

W podziękowaniu za promowanie czynu z 6 Sierpnia 1914 roku wręczono statuetki dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, na ręce starosty Pawła Faryny i wicestarosty Marii Barańskiej oraz dla Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie na ręce burmistrza Marcina Piszczka. Były to statuetki „Śladem bohaterów 1924 – 2024” w 100-lecie Pierwszego Marszu Szlakiem Kadrówki, których wyprodukowano jedynie 100 sztuk. Jest to zapowiedź przypadającego za dwa lata jubileuszu. Na koniec uroczystości złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie.

W środę, 10 sierpnia na placu Zespołu Szkół Nr 2 w Jędrzejowie odbył się apel poranny po którym uczestnicy przemaszerowali pod siedzibę Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, gdzie odbyły się uroczystości zakończenia pobytu Kampanii Kadrowej w Jędrzejowie.
Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, wraz z Marią Barańską, wicestarostą i burmistrzem Marcinem Piszczkiem, w asyście dyrekcji ZS nr 2 podziękowali uczestnikom marszu
i pożegnali ich oficjalnie, zapraszając za rok na gościnne ziemie jędrzejowskie, gdzie „Kadrówka” zawsze jest mile widziana i witana z honorami. Tutaj także dśpiewano hymn Polski i pieśń żołnierską „My Pierwsza Brygada”.

Następnie Kadrówka wyruszyła do Choin nad Nidą.

108 lat temu, 3 sierpnia 1914 roku, Józef Piłsudski powołał Pierwszą Kompanię Kadrową, która trzy dni później rozpoczęła historyczny „Marsz ku Wolności”. Utworzona z oddziałów strzeleckich była pierwszym od powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej.

Kolejny Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej już za rok.

GALERIA ZDJĘĆ